Successen

Wij willen niet eeuwig blijven opruimen, maar minder zwerfafval. Daar werken wij hard aan. Wil je weten welke successen Zwerfie Rotterdam al heeft bereikt? Hieronder staan per jaartal een aantal mooie resultaten en bijzondere activiteiten.

2024

 • Zwerfie Rotterdam organiseert een muzikale opruimkaravaan door de wijk Bospolder-Tussendijken.
 • Naar aanleiding van een brief van Zwerfie Rotterdam aan staatssecretaris Heijnene stelt de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks/PvdA kamervragen over het Europese verkoopverbod op microplastic.
 • Een idee van Zwerfie Rotterdam om rondzwervende lachgasflessen aan te pakken door fabrikanten financieel verantwoordelijk te stellen voor de opruimkosten, ziet het levenslicht (na een juridische toetsing).
 • Een Zwerfie-voorstel leidt tot een officiële oproep van de gemeente Rotterdam aan het kabinet om verkoop van plastic confetti en serpentines aan banden te leggen.

2023

 • Om nog méér impact te maken voor mínder zwerfafval, wordt Zwerfie Rotterdam een stichting. Donaties zijn welkom en dankzij de ANBI-status zijn die aftrekbaar van de belastingen.
 • Zwerfie ontdekt een enorme hoeveelheid plastic nurdles in de Maashaven. Het bedrijfsleven wil dat opruimen, maar komt die toezegging niet na. Ook in de Londenhaven is de problematiek met het halffabricaat zichtbaar.
 • In samenwerking met Zero Waste Nederland en Business Walk and Talk start Zwerfie Rotterdam met Zero Waste Wandeltours door Rotterdam.
 • Oprichter en roerganger van Zwerfie Rotterdam, Ivo Rodermans, wint de Groene Vogel Vrijwilligersprijs.
 • Samen met de Zwerfinator en de Plastic Soup Surfer start Zwerfie Rotterdam de #campagnecampaign over politiek zwerfafval. Directe aanleiding is het woud aan verkiezingsborden tijdens campagnes, waarvan een deel eindigt als zwerfafval. Een voorstel om daarmee te stoppen haalt het niet, maar het politiek zwerfafval bij de landelijke verkiezingen viel gelukkig mee.
 • Zwerfie Rotterdam bedenkt samen met Stichting Wijkcollectie de Stadsopruimersconferentie. Ideeën van de 80 aanwezigen verschijnen in een manifest.
 • Om de overleden opruimheld Eric Alblas te eren, organiseert Zwerfie speciaal voor hem de eerste Memorial Cleanup.
 • De gemeenteraad van Rotterdam komt bij behandeling van het nieuwe schoonplan Samen SchoonR met een trits voorstellen die door Zwerfie Rotterdam zijn ingebracht. Een flink aantal haalt de eindstreep.
 • Vrijwilligers rapen in een paar uur tijd 18.000 peuken van straat tussen Vuurplaat en Coolsingel. Bij andere tellingen komen daar nog zo’n 16.500 peuken bij.
 • Een metaalrecyclingbedrijf dat pur lekt in het oppervlaktewater besluit na tussenkomst van Zwerfie om het bedrijfskavel hermetisch af te sluiten.
 • Onderzoek naar de samenstelling van kleine flesjes bij het zwerfafval leidt ertoe dat het Rotterdamse stadsbestuur zich richting het kabinet uitspreekt vóór uitbreiding van statiegeld naar alle drankverpakkingen en vóór een verkoopverbod van flesjes waar ‘onwettig’ geen statiegeld op zit.
 • Een door Zwerfie georganiseerde ‘Afvalchallenge’ tijdens de staking van reinigingsmedewerkers levert ruim 80 deelnemers op en veel publiciteit voor afvalreductie. Ook voorkomen vrijwilligers ecologische schade door het opruimen van de markt. Het pleidooi van Zwerfie tijdens de staking voor een gedifferentieerde loonsverhoging vindt navolging in het uiteindelijke CAO-akkoord, waardoor medewerkers op straat er méér op vooruit gaan dan de vakbonden hadden geëist en ambtenaren met een hoger salaris procentueel juist minder erbij krijgen.
 • Een idee van Zwerfie Rotterdam voor een innovatief gemaal dat zwerfafval uit het water filtert en afvangt haalt een meerderheid in de gemeenteraad.
 • In de wijken Bospolder en Tussendijken houdt Zwerfie onder bewoners een verkiezing voor ‘de beste leus voor een schone wijk’. De meest populaire teksten verschijnen als clean graffiti op stoepen in zeker tien straten. In drie straten doet Zwerfie onderzoek naar het effect op de hoeveelheid zwerfafval. De winnende slogan verschijnt ook op een muurschildering aan de Schiedamseweg.
 • Zwerfie publiceert ruim 50 maatregelen voor een schoner Rotterdam, als input voor het nieuwe Schoonplan van de gemeente. Een groot aantal voorstellen wordt opgenomen.
 • Zwerfie legt bloot dat de gemeente een eigen convenant overtreedt door tijdens Koningsdag plastic wegwerpbekers te gebruiken.
 • Vanuit Zwerfie start een nieuwe opruimgroep in de wijk Feijenoord. Ook ondersteunt Zwerfie een nieuwe groep in Zevenkamp met materiaal. 
 • Op voorzet van Zwerfie besluit de gemeenteraad om onafhankelijk te communiceren over zwerfafval zonder invloed van het verpakkende bedrijfsleven.
 • Met het idee voor een innovatieve ‘kade-afvangrand’ wordt Zwerfie nipt tweede in de finale van de Spronck Stimuleringsprijs.
 • Zwerfie verzorgt samen met de Fietsersbond een opruim-fietstocht tijdens het festival Rotterdam Rides. 
 • Ondernemers die niet in Rotterdam wonen kunnen op voorstel van Zwerfie nu ook containeradoptant worden.
 • Direct na opening van het nieuwe metrostation Hoek van Holland Strand is de eerste gezamenlijke ‘beach-plandeling’ van Zwerfie met Bieklien uit het Westland een feit. De stranden van Rotterdam en de gemeente Westland grenzen aan elkaar.

2022

 • Zwerfie doet onderzoek naar de herkomst van drijvend zwerfafval in de Keilehaven en Lekhaven en dient een handhavingsverzoek in om het morsen van huisvuil door de AVR te stoppen. 
 • Een onderzoek van Zwerfie naar statiegeldontduiking dient als bewijs in een rechtszaak tegen een importeur die statiegeld op flesjes van het merk Hamidye ontwijkt. 
 • Een aantal kleinere producenten van frisdrank die zich niet houden aan de statiegeldregeling worden opgespoord, na aanleiding van zwerfafvalonderzoek door Zwerfie. 
 • Na jarenlange lobby start de gemeente met het inkopen van opruimhandschoenen in een heel kleine maat, zodat er voor kinderen een alternatief komt voor de goedkope en slechte Kinzo-afvalgrijpers.
 • De rookvrije zone rondom de Hogeschool Rotterdam wordt aangepast na zwerfafvalonderzoek én advies door Zwerfie Rotterdam. 
 • Zwerfie Rotterdam zet twee leenkasten met afvalgrijpers, ringen en vuilniszakken neer op de Spoordijk in Spangen. Wandelaars kunnen dit ruige stuk stadsnatuur nu zelf onderhouden.

2021

 • Op initiatief van Zwerfie start de gemeente Rotterdam met het opzetten van een nieuw educatieprogramma voor scholen over zwerfafval. Zwerfie Rotterdam is één van de aanbieders.
 • Zwerfie Rotterdam bereikt tijdens de tweede covid-lockdown een mijlpaal: de 150ste vrijwilliger meldt zich aan.
 • Met Litterati registreert Zwerfie Rotterdam het 10.000ste stukje zwerfafval ten behoeve van zwerfafvalonderzoek.
 • Na lang aandringen op maatregelen tegen plastic tasjes op markten, gaat in het voorjaar een nieuwe regel gelden: tasjes mogen niet langer aan de kraam hangen, zodat consumenten de tasjes niet meer zelf kunnen pakken.
 • De allereerste ‘Buitenspeeldagen’ in de Rotterdamse wijken zijn een feit, samen met Thuis op Straat en de gemeente. Bij Zwerfie kunnen kinderen de quiz ‘raad de oudste zwerfie’ en zwerfiebingo spelen.
 • Een klacht van Zwerfie Rotterdam over een reclame-uiting van McDonalds met de suggestie dat frisdrank in een glas kan worden besteld, wordt door de Reclame Code Commissie in behandeling genomen, maar leidt uiteindelijk niet tot een veroordeling. 
 • De Fietsersbond en Zwerfie organiseren voor het eerst samen ‘zwerfietsen’, een combinatie van fietsen en zwerfafval opruimen. 
 • Een cleanup van Zwerfie leidt tot onderzoek door de DCMR naar de herkomst van sponsballetjes die massaal aanspoelen op rivieroevers en op het strand. 
 • Dankzij Zwerfie Rotterdam stoppen zwembaden met het uitdelen van heliumballonnen tijdens diplomazwemmen. 
 • Voorafgaande aan publicatie buigt Zwerfie Rotterdam zich over nieuw educatiemateriaal voor scholen (Schone Stad Afvalbende) en stelt correcties voor over afbraaktijden (kauwgom, peuken, blikjes), textielvezels, recycling en woordkeuze (afvalgrijper in plaats van prikstok).
 • Zwerfie levert data en fotomateriaal aan voor het landelijke onderzoek van Auke Florian Hiemstra naar zwerfafval in meerkoetnesten.
 • Na een kritische analyse van de opzet van zwerfafvalonderzoek in de Rotterdamse wateren wordt het doel daarvan bijgesteld. Niet langer gaat het om het vaststellen van volumes, maar om samenstelling en bronnen.
 • Zwerfie organiseert voor het eerst de verrassende activiteit ‘Wadlopen in de Maasstad‘.
 • De Meldr-app krijgt op voorstel van Zwerfie een aantal aanpassingen. Het woord zwerfvuil in de app wijzigt in zwerfafval (want afval is niet per definitie vuil), melden op een locatie zonder adres/straatnaam is mogelijk, bepaalde onderwerpen zijn logischer ondergebracht bij meld-categorieën en Japanse Duizendknoop is toegevoegd.
 • Zwerfie doet op vijf locaties in Rotterdam zes weken lang nauwkeurig peukenonderzoek. De data verschijnen tezamen met tellingen elders in een landelijk rapport over peukenoverlast dat aan de Tweede Kamer is aangeboden en de opmaat vormt voor een mogelijk verbod op filters.
 • De gemeente communiceert nog altijd dat kauwgom en peuken afbreken, analoog aan de bewering van Nederland Schoon. Op aandringen van Zwerfie past de gemeente de tekst aan met de toevoeging dat deze producten in piepkleine stukjes uiteenvallen, maar desondanks niet compleet verdwijnen.

2020

 • Het onderzoeksproject van ‘Schone Rivieren’ breidt uit naar Rotterdam. Zwerfie geeft op de achtergrond advies en doet mee aan uitvoering van zwerfafvalonderzoek. 
 • Zwerfie helpt de nieuwe opruimgroep De Reine Brigade met haar eerste cleanup aan de Rijnhaven.
 • Het Rotterdamse bedrijf Pervasco vervangt plastic wikkels van het Antaflu-snoepje voor papier. Zwerfie registreerde alleen al in Rotterdam zo’n 4.000 wikkels (van de in totaal 16.000) voor de campagne van onafhankelijke zwerfafvalrapers, wat leidde tot de ommekeer. 
 • Zwerfie wordt het allereerste uitdeelpunt in Rotterdam voor de kwalitatief betere afvalgrijper van het merk Flora. Bewoners die via de gemeente materiaal aanvragen, krijgen dan nog steeds de laagwaardige Kinzo-grijper geleverd, die veelal na een paar keer gebruik kapot in de container belandt. Na jarenlange lobby door Zwerfie komt hierin in 2020 een omslag en worden bewoners die willen participeren in de buitenruimte eindelijk voorzien van deugdelijke opruimmaterialen. Ook voor containeradoptanten geldt uiteindelijk dat zij betere opruimmaterialen krijgen.
 • Tijdens de eerste covid-lockdown verdubbelt met aantal vrijwilligers tot ruim 120. Zij doen mee met cleanups aan de waterkant of maken individueel de eigen woonomgeving schoon met een opruimpakket van Zwerfie. 
 • Zwerfie Rotterdam start met gastlessen tijdens de eerste Zomercampus in de schoolvakantie en wordt daarna vast onderdeel van het lesaanbod tijdens volgende campussen.
 • Na een bewoners-demonstratie in Park 1943 tegen zwerfafval en instemming van wethouder Bert Wijbenga met de demonstranten, zorgt Zwerfie ervoor dat dit concreet wordt omgezet naar budget voor gastlessen over zwerfafval.
 • Onderzoek van Zwerfie naar de herkomst van piepschuim korrels op het Bospolderplein is aanleiding voor schriftelijke vragen in de gemeenteraad. Zwerfie geeft vervolgens advies aan beleidsambtenaren hoe lekkages van piepschuim aan te pakken.
 • Zwerfie Rotterdam wordt opgenomen in het programma van de Rotterdamse Parkenmaand met avontuurlijke cleanups onder de titel ‘Ontdek de SCHOONheid’. 
 • Samen met Clean Rivers, Clear Rivers en Youngship organiseert Zwerfie een internationale cleanup op meerdere locaties in Schiedam en Rotterdam.
 • Zwerfie geeft een kritische reactie op de concept-Strategienota Marien Zwerfafval. De nadruk ligt teveel op communicatie, onderzoek en samenwerking en te weinig op concrete maatregelen om de hoeveelheid zwerfafval in het water terug te dringen. Op grond daarvan wordt in de definitieve versie opgenomen dat een ‘Actieprogramma Micro- en macro plastics in water’ wordt opgestart én verder uitgewerkt.
 • Met succes werft Zwerfie Rotterdam horecazaken en een kinderboerderij voor ‘Bakkie voor een Zakkie’. Opruimers die een zak afval inleveren, krijgen in ruil daarvoor een gratis consumptie.

2019

 • Zwerfie Rotterdam ondersteunt de oprichting van een nieuwe opruimgroep, Schiebroek Gewoon Schoon
 • Na twee jaar lobby stopt Evides met het uitdelen van plastic wegwerpbekers op de kade tijdens de Wereldhavendagen.
 • De gemeente Rotterdam stopt op aandringen van Zwerfie met het verspreiden van onwaarheden over afbraaktijden. Op de gemeentelijke website stond onder meer dat een plastic flesje afbreekt in 5 tot 10 jaar.
 • Samen met Woonstad en een Turkse vereniging organiseert Zwerfie een lezing én afvalrapen bij een wooncomplex met afvalproblematiek.
 • Zwerfie start een overleggroep om opruimhelden uit Rotterdam met elkaar te verbinden en samen méér impact te maken.
 • Na veelvuldig aandringen op maatregelen tegen wegwaaiende plastic tasjes op markten, start de gemeente een campagne om herbruikbare tassen uit te delen.
 • Na het ‘Wereldrecord Confetti afschieten’ doet Zwerfie in het Zuiderpark wekenlang onderzoek naar de restanten. Dit leidt tot een debat in de gemeenteraad over een confetti-strooiverbod in de openbare ruimte. Zwerfie Rotterdam spreekt schriftelijk in. Helaas haalt de motie het niet.
 • In de gemeentelijke Nota Gewoon Schoon staat een interview met Zwerfie-oprichter Ivo Rodermans, waarin hij een lans breekt voor de bronaanpak. Rotterdammers blijven gemotiveerd om de handen uit de mouwen te steken als de overheid het maximale doet om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen.
 • Na het registeren van ongeveer 30.000 knetterballen in heel Nederland besluit de Hema als eerste winkel om te stoppen met de verkoop van dit knalplastic. Daarop volgen andere winkelketens. Zwerfie was deelnemer aan de campagne en registreerde alleen al in Rotterdam zo’n 2.000 knetterballen.
 • De eerste Plastic Avengers Conferentie in Amsterdam is een feit. Onder aanvoering van Merijn Tinga komen 120 organisaties en ‘plastic activisten’, waaronder Zwerfie Rotterdam, tot een Plastic Avengers Manifest met onder meer aandacht voor producentenverantwoordelijkheid. Eurocommissaris Frans Timmermans neemt het Manifest in ontvangst.
 • Op initiatief van Zwerfie Rotterdam besluit de gemeenteraad tot een oplaatverbod voor ballonnen per 1 januari 2020.

2018

 • Door gerichte lobby van Zwerfie Rotterdam stemt de gemeenteraad van Rotterdam vóór aansluiting bij de Statiegeldalliantie. Hiermee spreekt Rotterdam zich uit voor uitbreiding van statiegeld naar kleine flesjes. 
 • Vrijwilligers van Zwerfie gaan op ‘Valentheijnsdag’ met een groot hart van opgeraapte drankverpakkingen naar Rotterdamse filialen van Albert Heijn om samen met supermarktmanagers de liefde te verklaren aan statiegeld-uitbreiding.
 • Stenaline stopt op initiatief van Zwerfie Rotterdam met het uitdelen van ballonnen aan boord van de passagiersschepen van Hoek van Holland naar Harwich.
 • Zwerfie is één van de organisatoren van de grote Rotte-cleanup. Kunstenaar Robert Roelink maakt op een ponton in de Rotte een kunstwerk van de buit.
 • In de gemeenteraad wordt op initiatief van Zwerfie een motie ingediend om bij overbelasting van de reinigingsdienst (bijvoorbeeld na oudjaarsavond) eerst op te ruimen in wijken waar de kans groter is dat zwerfafval in het water waait. De motie haalt met 19 stemmen net geen meerderheid. 2 (raadsinformatie.nl)
 • Zwerfie Rotterdam monitort een pilot van Nederland Schoon in de Zwart Jansstraat met flesjesbakken en het mobiliseren van wijkbewoners om op te ruimen (dit zou moeten dienen als alternatief voor uitbreiding van statiegeld) en concludeert dat het effect van de pilot nihil is en dat ondernemers en bewoners niet zijn geïnformeerd over het doel van de pilot (het tegenhouden van statiegeld op flesjes).
 • Wethouder Bert Wijbenga spreekt zich na onderzoek van Zwerfie naar de pilot van Nederland Schoon met flesjesbakken in een raadsdebat openlijk uit vóór uitbreiding van statiegeld naar flesjes én blikjes. Wijbenga is partner van Cora van Nieuwenhuizen, op dat moment minister van Infrastructuur en Waterstaat (het ministerie belast met het statiegeld-dossier).
 • Zwerfie spreekt de NS aan op het uitdelen van heliumballonnen bij Rotterdam Centraal. Dit is aanleiding voor de marketingafdeling om een onderzoek in te stellen en daarna te stoppen met ballonnen.
 • Zwerfie organiseert samen met de Erasmus Universiteit een plogging-event op Zuid met Clara Bütow, een zwerfafval-activist die van Parijs naar Berlijn fietst en onderweg deelneemt aan cleanups.

2017

 • De eerste cleanup samen met de Groene Connectie en Natuurlijk Spangen is een feit. De samenwerking is blijvend. 
 • Zwerfie maakt voor het eerst een stemwijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen op gebied van zwerfafval en statiegeld. Later volgen ook lokaal vergelijkingen van verkiezingsprogramma’s. 
 • Tijdens de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer vraagt Zwerfie voor het eerst aandacht voor de groeiende hoeveelheid plastic verkiezingsborden en give aways zoals ballonnen.
 • Samen met kunstenaar Magreet Ledelay organiseert Zwerfie een cleanup in Oud-Charlois, waarna terplekke een excentriek kunstwerk wordt gemaakt met de buit.
 • Om het offeren van plastic producten in het water te voorkomen gaat Zwerfie het gesprek aan met religieuze groeperingen in Rotterdam. Daarna volgt ook lobby richting politiek en een afspraak over een informatiebord bij een uitstrooiplek.
 • Zwerfie stuurt vele pakketten opgeraapte blikjes en flesjes #backtosender naar supermarkten en producenten. Deze nationale campagne leidt ertoe dat Aldi zich als eerste grote supermarkt uitspreekt voor uitbreiding van statiegeld.

2016

 • In augustus 2016 start Zwerfie Rotterdam met een pagina op Facebook en Twitter. De initiatiefnemer organiseert cleanups aan de Schie. Aan het einde van het jaar zijn er al ruim 20 actieve vrijwilligers en het aantal opruimlocaties breidt uit. 
 • Zwerfie Rotterdam stelt het uitdelen van ballonnen door McDonalds meermaals ter discussie, waarna het bedrijf besluit om ballonnen te vervangen door een alternatieve give away.
 • Geïnspireerd door Zwerfie plaatst de gemeente op proef een peukenstemmer op het Stadhuisplein. Rokers kunnen op een stelling stemmen door hun peuk in een ja of nee-koker te stoppen.