Nieuws

Rotterdam wil statiegeld op alle drankverpakkingen

Rotterdam gaat zich bij het kabinet sterk maken voor statiegeld op alle drankverpakkingen. Dat schrijft wethouder Vincent Karremans (VVD) in een brief aan Zwerfie Rotterdam. Nu geldt statiegeld alleen op grote flessen, op kleine pet-flesjes met water en frisdrank erin en vanaf april ook op blikjes. Flesjes met bijvoorbeeld chocomelk, proteïneshakes, sap en ook drankkartons zijn uitgezonderd.

In de strijd tegen zwerfafval wil Karremans op alle drankverpakkingen statiegeld. Ook moet het ontduiken van statiegeld strafbaar worden voor winkeliers. Karremans gaat met deze boodschap naar Den Haag en wil tegelijkertijd onderzoeken of de verkoop van drankverpakkingen waarop onwettig geen statiegeld zit, op gemeentelijk niveau aan banden kan worden gelegd. Nu mogen winkeliers nog straffeloos flessen water en frisdrank zonder statiegeld verkopen. “Deze maas in de wet moet gedicht worden”, zegt Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam. “Dat winkeliers nu zonder consequenties flesjes kunnen verkopen waarop onterecht geen statiegeld zit, is zo krom als een hoepel en leidt tot onnodig veel zwerfafval.”

De actie van Karremans volgt op onderzoek van Zwerfie Rotterdam naar flesjes bij het Rotterdamse zwerfafval. Daaruit blijkt dat één op de vier flesjes in de Rotterdamse straten onterecht geen statiegeldlogo draagt. “In die gevallen gaat het om ordinaire ontduiking van de Nederlandse wetgeving”, zegt Rodermans. “Met name een aantal kleinere importeurs verkopen onder de radar illegaal flesjes aan winkeliers zonder aan hen statiegeld te rekenen en zonder geld af te dragen aan Statiegeld Nederland voor uitbetaling aan consumenten. Deze flesjes hebben geen statiegeldlogo en worden niet ingenomen door automaten. Met de uitbreiding van statiegeld naar blikjes neemt de zwendel naar verwachting verder toe zolang winkeliers niet bestraft kunnen worden.”

Zwerfie Rotterdam heeft in één maand op een afgelegde afstand van 297 kilometer 842 flesjes opgeraapt en geregistreerd. Op drie van de vier flesjes ontbreekt het statiegeldlogo. “Maar niet in alle gevallen is sprake van statiegeldontduiking”, zegt Rodermans. “Als in een flesje bijvoorbeeld puur sap of een melkdrankje zit, is statiegeld wettelijk niet verplicht. Dit onderscheid is ontzettend verwarrend voor consumenten en het zorgt voor meer zwerfafval. Wij zijn daarom enorm blij dat wethouder Karremans bij het kabinet gaat pleiten voor statiegeld op alle soorten drankverpakkingen, ongeacht de drank die erin zit. Je voorkomt dan meteen een verschuiving van bijvoorbeeld bierblikjes naar glazen flesjes zonder statiegeld of van waterflesjes naar drankkartons. Alle statiegeld gelijktrekken naar 25 eurocent zou ook enorm helpen. In ons onderzoek hebben we slechts 1 grote petfles aangetroffen.”

Lees via deze link de brief van wethouder Karremans aan Zwerfie Rotterdam.