Nieuws

Bewoners gaan marktafval opruimen

De staking is in volle gang en de stad is langzaam aan het vervuilen. Zeker na markten blijft veel troep liggen. Zwerfie Rotterdam gaat daarom morgen na de markt op het Grote Visserijplein met vrijwilligers plastic opruimen.

“We ruimen vooral de ronddwarrelende tasjes op”, zegt Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam. “Daarmee voorkomen we dat het lichte spul door de straten waait en in het water terechtkomt. Plastic breekt nooit af en gaat met de stroming mee naar open zee. De ecologische schade is dan groot.”

De actie start direct na het beëindigen van de markt. Rodermans hoopt dat de actie terplekke kan worden afgeblazen als marktkooplui zelf hun troep opruimen en afvoeren. “In de wet staat dat zij 25 meter rondom hun kraam moeten opruimen, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Wij hebben daarom aan wethouder Karremans gevraagd om tijdens de staking op alle markten te handhaven, maar of dat gaat gebeuren is de vraag.”

Zwerfie Rotterdam pleit al jaren voor een plasticvrije markt. Deze week riep de opruimorganisatie ook alle Rotterdammers op om afval te minderen tijdens de staking en geen ‘zak in de bak’ te gooien. “Dat voorkómt naastplaatsingen en daarmee zwerfafval”, verklaart Rodermans. “Wij steunen de stakers in hun looneis. Door afval te verminderen en licht afval op te ruimen, beperken wij met z’n allen de ecologische schade en helpen we stakers om straks op een prettige manier hun werk te hervatten, zodat zij de staking niet als een boemerang in hun gezicht terugkrijgen.”

Update: bekijk de video hieronder.