Nieuws

‘Stel producenten lachgas aansprakelijk’

De gemeente Rotterdam zou producenten van lachgascilinders aansprakelijk moeten stellen voor de maatschappelijke kosten van dit afval. Dat schrijft Zwerfie Rotterdam in een brief aan wethouder Vincent Karremans. Lachgascilinders liggen overal in de stad en in de stadsnatuur en kosten de gemeente wekelijks 26.000 euro.

Lachgas is vanaf januari vorig jaar illegaal. Sindsdien is het statiegeld op lachgasflessen nagenoeg verdwenen en zijn goedkope wegwerpcilinders van bedrijven zoals FastGas flink in opmars. Die zijn te bestellen op internet en belanden na gebruik niet zelden op straat of bij het restafval. Cilinders vallen onder regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen, dus is het ophalen van de rondzwervende flessen lastig en duur. Bovendien leiden cilinders tot schade als zij ontploffen in vuilniswagens of bij de afvalverwerking. De kosten voor het opruimen en verwerken van lachgascilinders zijn nu voor de gemeenschap en voor de afvalverwerkende bedrijven.

“We zitten feitelijk met de handen in het haar”, zegt Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam. “Zwerfafvalrapers worden geconfronteerd met de cilinders en weten zich er geen raad mee. De gemeente huurt op haar beurt een gespecialiseerd bedrijf in om die dingen af te voeren en de schade hiervoor én voor ontploffingen en het handmatig verwijderen van flessen uit het restafval, is uiteindelijk voor rekening van ons allemaal. Dat is zo krom als een hoepel. Daarom moet de rekening komen te liggen bij de bron, bij de producenten. Dat kan mogelijk via de regeling voor producentenverantwoordelijkheid. Een claim en een proefproces om dit voor elkaar te krijgen kunnen leiden tot een doorbraak en vooral tot een betere aanpak van de problematiek.”

Rodermans wil dat de gemeente Rotterdam het voortouw neemt om de heikele kwestie voor alle gemeenten en voor de hele afvalketen op te lossen. “Als het lukt om producenten van deze illegale producten net als reguliere verpakkers financieel verantwoordelijk te maken voor hun verpakkingen, is de weg geopend om afspraken met hen te maken over een eigen statiegeldregeling of een andere vorm van inzameling. Aanbieders van lachgas zijn er dan immers bij gebaat dat gasflessen niet meer op straat terecht komen, zodat aan hen doorberekende kosten dalen. Zonder een serieuze financiële prikkel voor deze bedrijven, blijven het ongemak, het zwerfafval en de kosten voor de gemeenschap voor altijd bestaan. Actie is dus nodig om het tij te keren.”

Lees via deze link de brief van Zwerfie Rotterdam aan wethouder Karremans.