Gastlessen

Kinderen leren het beste vanuit passie. Daarom zijn de gastlessen van Zwerfie Rotterdam erop gericht om betrokkenheid te creëren bij het probleem van zwerfafval en om handelingsperspectief te bieden. De gastles heeft als doel om leerlingen intrinsiek te motiveren afval op te rapen in plaats van weg te werpen.

De multimediale gastlessen passen binnen de kerndoelen ‘Mens en Samenleving’ voor het primair onderwijs en binnen het domein ‘Mens en Natuur’ voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Een korte opruimactie rondom de school is onderdeel van de les. Voor kleutergroepen hebben wij een afwisselende les binnen school, passend bij de doelgroep. 

Wij bieden ook een verdiepende les aan over het afvalreductie en hergebruik met drie verschillende mini-workshops. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of boekingen.