NieuwsPublicaties

Ruim 50 maatregelen voor een schoner Rotterdam

Rotterdam moet aan de bak om in 2050 circulair te zijn, volledig schone wateren te hebben en straten zonder zwerfafval. Zwerfie Rotterdam heeft daarom een pakket met ruim 50 maatregelen naar wethouder Karremans (VVD) gestuurd. “De tijd van beleidsdoelen formuleren is voorbij, we moeten overgaan tot actie om de doelen binnen handbereik te krijgen”, aldus Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam.

De gemeente wil in 2030 het rivierafval met 90 procent hebben teruggedrongen. De doelen voor 2050 zijn nog ambitieuzer: helemaal geen rivierafval én de stad volledig circulair. Dat laatste betekent dus óók geen zwerfafval meer. “Dat gaat alleen lukken als Rotterdam vol gaat inzetten op het voorkómen van (zwerf)afval”, vindt Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam. “Nu ligt de focus wat ons betreft teveel op opruimen en daarmee gaan we het niet redden. De beleidsnotities staan bovendien vol met ideeën over communicatie, samenwerken, kennisdelen en onderzoek, maar de slag naar concrete maatregelen om het doel ‘afvalvrij’ in 2050 dichterbij te brengen moet nog worden gemaakt”, zegt hij. “Met nog meer onderzoek verstrijkt de tijd zonder dat we meters maken. Het is eigenlijk vrij simpel: zolang zwerfafval aanspoelt op de oevers, moet er een flink tandje bij om het volume naar nul terug te brengen.”

In een lange brief aan wethouder Karremans schetst Zwerfie een flink maatregelenpakket met veel bronmaatregelen. Voorbeelden zijn plasticvrije vuurwerkshows, markten zonder plastic tasjes, dichte afvalbakken langs de waterkant, het plaatsen van vuilfuiken in riool-overstorten en maatregelen om wegwaaien van afval bij bouwwerkzaamheden te voorkomen. “We willen bijvoorbeeld ook dat gemeentereinigers met prioriteit worden ingezet aan de waterkant, zodat wij verwaaien van afval in het water vóór zijn. Onze maatregelen zijn erop gericht om steeds een stapje dichterbij de bron de kraan dicht te draaien. Dat betekent ook lobby richting hogere overheden voor maatregelen waar wij in de stad de lusten van hebben, zoals een verbod op het filter in de sigaret en een ban op kauwgom gemaakt van plastic.”

Het pakket biedt ook een groot aantal voorstellen over opruimen, zoals uitbreiding van ‘Bakkie voor een Zakkie’, havenbedrijven verantwoordelijk maken voor het opruimen van afval in een straal van 300 meter rond het eigen terrein, verbetering van de MeldR-app en het inzetten van Rotterdamse technologieën om zwerfafval uit het water te halen. Rodermans: “Opruimen intensiveren is nu helaas nog een noodzakelijk kwaad. Datzelfde geldt voor handhaving, hoewel je dat slimmer kan inzetten om gedragsverandering te bevorderen. Nu is de recidive hoog en de pakkans klein. Wij willen dat overtreders vanuit zichzelf gemotiveerd raken om zwerfafval te voorkomen en afval te reduceren. Dat kun je bijvoorbeeld bereiken met een leermodule voor mensen die een boete hebben gekregen, zodat zij in aanraking komen met de ecologische gevolgen van hun gedrag, in ruil voor halvering van de boete. Met alleen vrijblijvende communicatie hier en daar kom je er simpelweg niet, dat proberen we al vele decennia. Nu is het tijd om te handelen.”

Lees de brief aan wethouder Karremans met het maatregelenpakket van Zwerfie Rotterdam.