Nieuws

Recyclingbedrijf sluit haar terrein winddicht af

In de Madroelhaven komt een einde aan het lekken van isolatieschuim. Het bedrijf Ketting gaat haar terrein op advies van Zwerfie Rotterdam winddicht afsluiten, waardoor licht materiaal niet meer in het water kan waaien.

Ketting is een metaalrecyclingbedrijf en ligt ingeklemd tussen de Nieuwe Maas en de Madroelhaven in Pernis. Het isolatieschuim komt vrij bij de sloop van dubbelwandige opslagtanks voor chemicaliën. Hoewel het bedrijf probeert om het vele schuim binnen de hekken te houden, waaien bij vlagen toch stukjes via de poort naar buiten. Ketting gaat binnenkort haar schuifpoorten bekleden met fijnmazig doek om dit te voorkomen.

Vrijwilligers van Zwerfie Rotterdam hebben onlangs bij een cleanup aan de Madroelhaven duizenden stukjes schuim opgeruimd dat op de openbare weg, in het gras en op de rivierkeien lag. “We hebben ook een deel laten liggen als bewijsmateriaal, maar ook om het bedrijf te kunnen aanspreken op de lekkages”, zegt woordvoerder Ivo Rodermans. “Daarop hebben zij direct zelf de rest opgeruimd met een speciale stofzuiger en deels met de hand. De directie vond de melding niet leuk, maar zij zagen tegelijkertijd in dat meer gedaan kan worden om lekkages te voorkomen.”

Zwerfie is erg tevreden dat het advies voor een winddichte omheining is opgevolgd. “Binnen de poort is permanent opruimen haast niet te doen. Het gaat om enorme volumes losse stukken isolatieschuim. Het is dus zaak om alles binnen de hekken te houden, zodat niets weglekt in het oppervlaktewater en het restmateriaal in afgesloten containers kan worden afgevoerd naar de afvalverbranding. De eigenaar heeft ook aangegeven te denken over venstertijden voor het aanleveren van sloopmateriaal, zodat het hek beperkter open gaat en het risico op wegwaaien verder afneemt”, aldus Rodermans.

Het bedrijf heeft op de plek waar opslagtanks worden gesloopt al een muur van containers neergezet om wegwaaien van niet afbreekbaar schuim in de Nieuwe Maas te voorkomen. Bij harde wind worden hopen isolatieschuim bovendien afgedekt door er een container bovenop te zetten. Ook stoppen dan de sloopwerkzaamheden. “Je kunt je afvragen of een locatie direct aan het water geschikt is voor dit soort werkzaamheden”, zegt Rodermans. “Ketting verdient desondanks een groot compliment dat zij het gesprek met ons wilde aangaan en daadkrachtig en vol verantwoordelijkheidsbesef heeft gereageerd op onze bevindingen. Dit is een voorbeeld voor andere bedrijven in de haven.”