Nieuws

Zwerfie: “Meer doen om zwerfafval te stoppen”

Rotterdam moet flink aan de bak om zwerfafval op termijn te kunnen uitbannen. Vandaag doet Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam een oproep aan de gemeenteraad om een groot pakket maatregelen te nemen. “Rotterdam wil in 2050 een stad zijn zonder afval, laten we dan nu meteen vaart maken.”

Rodermans doet zijn oproep tijdens de commissiebehandeling van het nieuwe schoonplan voor de komende drie jaar. Hoewel Samen SchoonR, zoals het plan heet, in hoofdlijnen op instemming kan rekenen van Zwerfie, blijft er nog veel te wensen over. “Wij hebben als input voor het plan bijvoorbeeld een flink aantal voorstellen gedaan om piepschuim terug te dringen. De rivieroevers en stadsnatuur zijn daarmee echt doordrenkt. In Samen SchoonR staat daar geen letter over, terwijl we simpelweg niet nog eens drie jaar achterover kunnen leunen”, vindt Ivo Rodermans van Zwerfie. “En we hebben nog tientallen andere maatregelen voorgesteld die de gemeente zo zou kunnen overnemen. We kunnen beter zo snel mogelijk grote stappen zetten richting afvalvrij dan maatregelen onnodig lang vooruitschuiven. Dat betekent dat er boter bij de vis moet. Ambtenaren kunnen niet alles tegelijk, dus vaart maken betekent ook meer uren vrijmaken bij de gemeente om aan de slag te gaan.”

De tekst gaat verder onder de video.

zwerfierotterdam.nl/wp-content/uploads/2023/05/Praktische-maatregelen-voor-een-schoon-Rotterdam-1.pdf](opent in een nieuwe tab)

in ‘Samen SchoonR staan wel al een flink aantal concrete maatregelen om zwerfafval te verminderen. “Wij zien de input van Zwerfie terug in het plan”, zegt Rodermans. “Denk aan de plasticvrije markt, waaraan wij al werken. Maar ook aan knijperkasten waar bewoners opruimmaterialen kunnen lenen, pers-afvalbakken waaruit geen afval kan waaien, de mogelijkheid voor ondernemers om een afvalcontainer te kunnen adopteren, een vrijwillige werkstraf als alternatief voor een boete, het meesturen van afvalinformatie bij boetes, undercover-acties op plekken aan kades waar mensen vanuit hun auto afval weggooien én zorgen dat ondernemers in een straal van 25 meter rond hun bedrijf de boel schoonhouden.”

In het plan ‘Samen SchoonR’ is het voorkomen van zwerfafval op voorstel van Zwerfie nu zelfs het meest belangrijke doel. Rodermans: “Dat is top. Want wát er niet ligt, hoeft niet opgeruimd te worden en kan nooit in ons ecosysteem achterblijven. Nu investeren in preventie, is later besparen op afvalverwerking. De seinen staan op groen voor de gemeenteraad om alle denkbare maatregelen die op de plank liggen, direct te nemen. Als er daarna nog een restant afval in straten en op rivieroevers ligt, kijken we dán wat we nog meer moeten doen om het doel afvalvrij in 2050 te halen. Laten we nu meteen vaart maken.”

Lees het maatregelenpakket dat Zwerfie Rotterdam voorstelt via deze link.
En lees via deze link de spreektekst van Zwerfie tijdens de commissievergadering op 24 mei.