NieuwsPublicaties

Beleidsplan: ‘Méér impact, minder zwerfafval’

Stichting Zwerfie Rotterdam heeft haar allereerste beleidsplan voor de komende drie jaar gepubliceerd. Het bestuur van de nieuwbakken stichting wil voort op de ingeslagen weg, maar streeft ook professionalisering na. Voorzitter Ingrid Duindam: “We hebben grote ambities. Wij willen minder zwerfafval, schone wateren en afvalvrije stadsnatuur. Daarvoor is méér impact nodig.”

De stichting wil de bestaande activiteiten voortzetten. Een deel moet echter inkomsten gaan opleveren, zoals opruimacties voor bedrijven, zwerfafvalonderzoek, projectleiderschap en het uitvoeren van eigen projecten. Voor een ander deel van de activiteiten kan Zwerfe Rotterdam naar verwachting nooit een factuur sturen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beleidsbeïnvloeding, campagnes en opruimacties met vrijwilligers. De stichting wil daarom een basisbedrag voor deze activiteiten binnenhalen, zodat coördinator en woordvoerder Ivo Rodermans volop uren kan besteden aan deze activiteiten en nog méér impact kan maken. Duindam: “Hij zal in de praktijk nog altijd vrijwillig werk blijven verzetten, maar om de slagkracht van Zwerfie Rotterdam te vergroten is het noodzakelijk dat Ivo vrijgesteld kan worden van overig betaald werk. Dit zorgt voor een betere balans tussen werk en privé, waarmee het welzijn van onze coördinator is gediend en daarmee zijn duurzame inzet.”

De stichting denkt ook aan het werven van donateurs. Daarom is de Anbi-status aangevraagd, zodat mensen straks belastingvrij kunnen schenken. Afgezien van kosten voor banktarieven, webhosting en postzegels gaan alle inkomsten naar de doelstelling van de stichting: het verminderen van zwerfafval en de ecologische schade daarvan. “In de afgelopen honderd jaar hebben wij van de aarde een vuilnisbelt gemaakt”, zegt Duindam. “Afvalreductie, ander materiaalgebruik en betere recycling zijn absoluut nodig om de hoeveelheid zwerfafval in Rotterdam en elders op aarde te beteugelen. Dat is niet vanzelfsprekend, daarvoor moeten wij knokken.”

Zwerfie Rotterdam is zeven jaar geleden gestart als vrijwilligersinitiatief en pas afgelopen augustus een stichting geworden. “We hebben al veel bereikt, zoals het lokale oplaatverbod voor ballonnen, het op de kaart zetten van statiegeldontduiking, stoppen van lekkages van huishoudelijk afval, een sterke bijsturing van het lokale zwerfafvalbeleid en natuurlijk het vullen van duizenden vuilniszakken zwerfafval”, blikt Duindam terug. “Door onze coördinator letterlijk meer tijd te gunnen, kunnen wij nog veel méér impact maken. In het beleidsplan zetten we nu de koers uit, voortbouwend op de bestaande visie en activiteiten. Maar wij zijn als bestuur ook enthousiast en leergierig. Met nieuwe inzichten komen ongetwijfeld nog meer nieuwe plannen.”

Lees hier het beleidsplan ‘Méér impact, mínder zwerfafval’.