Onderzoek

Zwerfie neemt beheer over van gemeente

Zwerfie Rotterdam heeft op drie plekken in de buitenruimte tijdelijk het beheer overgenomen van de gemeente Rotterdam. Het gaat om de Bingleystraat, een stuk van de Schiedamseweg en om een speelplek met sportveld. Vrijwilligers turven zes weken lang alle zwerfafval.

De eerste twee weken gebeurde het zwerfafvalonderzoek in stilte. Deze week start een campagne onder bewoners. In de straten verschijnen op stoepen ludieke teksten die prikkelen tot opruimen en tot het voorkomen van zwerfafval. Ook worden alle bewoners in de gebieden dezer dagen geïnformeerd en kunnen zij een gratis opruimpakket aanvragen bij Zwerfie Rotterdam.

Woordvoerder Ivo Rodermans is nieuwsgierig naar de resultaten. “Wij zitten met ons beheer bovenop de problematiek. We komen vaker opruimen dan bewoners gewend waren en wij horen nu al positieve geluiden dat het schoner is. Maar de proef is pas geslaagd als het volume zwerfafval daadwerkelijk afneemt door onze interventies”, zegt Rodermans, die de verwachtingen vooralsnog wil temperen. “Misschien is het effect niet of nauwelijks meetbaar. In dat geval hebben wij kennis opgedaan en ook dat is waardevol.”

Door het intensieve beheer worden zijdelings ook problemen opgepakt waar een reinigingsteam van de gemeente minder snel aan toe komt. “We zijn nu bijvoorbeeld met een bewoner in gesprek over het plaatsen van een broodbak, zodat de problemen met weggegooid eten in de straat hopelijk afnemen. Maar denk ook aan het verwijderen van fietswrakken en het losbranden van fietskettingen die nog los om lantaarnpalen hangen.”

Het zwerfafvalonderzoek gaat volgens een vaste methodiek met turven op categorieën afval. “We kunnen daardoor inzoomen op deelaspecten in het zwerfafval en op specifieke bronnen en oplossingen. En we kunnen zien op welke afvalsoorten de interventies effect hebben. Mogelijk werken de teksten bijvoorbeeld goed om huishoudelijk afval in de straten terug te dringen en minder om fastfoodverpakkingen tegen te gaan. In dat geval zou je kunnen concluderen dat bewoners het gedrag goed aanpassen, maar bezoekers van de straat wellicht iets minder”, zegt Rodermans. “Maar vooralsnog kunnen wij geen enkele conclusie trekken. Het gaat om enorme hoeveelheden data, vele duizenden items. Wij verwachten pas begin volgend jaar inhoudelijk iets te kunnen zeggen over het project.”

Lees in de Havenloods: Onderzoek in BoTu: hoe vies is de straat nu, en is het straks schoner?