Publicaties

Onderzoek Keilehaven: ‘AVR lekt huisvuil’

De AVR lekt huisvuil bij de overslag van vuilniswagen op vuilnisboot. Dat blijkt uit onderzoek van Zwerfie Rotterdam naar de herkomst van aangespoeld afval in de Keilehaven en de Lekhaven. In de Keilehaven, waar AVR een overslagstation heeft, registreerde Zwerfie 6,7 zoveel items uit huishoudelijk afval dan in de Lekhaven.

Tijdens het onderzoek zijn alle aangetroffen items ingedeeld in drie hoofdcategorieën: huishoudelijk, mogelijk zwerfafval en overig. Ook het aantal item dat mogelijk zwerfafval kan zijn, is een factor 5,7 hoger in de Keilehaven. “Het gaat om verpakkingen van producten die ook buitenshuis worden geconsumeerd, maar evengoed ook voorkomen in het huisvuil”, zegt Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam. “Omdat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat een snoepwikkel of een blikjes afkomstig is uit huisvuil, hebben wij het ingedeeld bij mogelijk zwerfafval. Van een groot aantal items is de herkomst onomstreden huisvuil. Denk aan flessen van wasmiddel of verpakkingen voor voedselbereiding, zoals bakaardappeltjes. Die eet je niet op straat uit het vuistje.

Zwerfie Rotterdam ruimt al vele jaren aangespoeld zwerfafval op in beide havens. De Lekhaven ligt 130 meter verderop. Ook daar spoelt huisvuil aan, maar aanzienlijk minder dan in de Keilehaven. Zwerfie heeft in het voorjaar van 2022 een handhjavingsverzoek ingediend bij de DCMR om het morsen van huisvuil te stoppen. “Wij hopen natuurlijk dat de AVR zelf tot de slotsom komt dat hieraan een einde moet komen. Maar zolang dat niet het geval is, kan druk door een dwangsom zeker helpen. Zonder dwangsom is er geen financiële prikkel om tot investeringen te komen in een beter overslagsysteem.”

(tekst gaat verder onder de video)

AVR heeft ook een overslagstation in de Maashaven, waar ook huisvuil wordt gemorst. Bij het uitladen van de afvalboten in de Laurenshaven gebeurt dat ook. “Daar is een halfopen loods. Tijdens het uitladen zijn er letterlijk lapmiddelen om morsen te voorkomen. namelijk lappen die vanaf de wal in de boot worden gehangen”, weet Rodermans. “Waterdicht is dat systeem niet, ook bij de fabriek in Rozenburg raakt huisvuil te water en door de stroming van een vertrekkende boot wordt het afval de loods uitgetrokken. Het morsen moet stoppen.”

Lees via deze link het rapport over lekkages bij AVR.