Publicaties

Onderzoek Keilehaven: ‘AVR lekt huisvuil’

De AVR lekt huisvuil bij de overslag van vuilniswagen op vuilnisboot. Dat blijkt uit onderzoek van Zwerfie Rotterdam naar de herkomst van aangespoeld afval in de Keilehaven en de Lekhaven. In de Keilehaven, waar AVR een overslagstation heeft, registreerde Zwerfie 6,7 zoveel items uit huishoudelijk afval dan in de Lekhaven.

Zwerfie Rotterdam ruimt al vele jaren aangespoeld zwerfafval op in beide havens. De Lekhaven ligt 130 meter verderop. Ook daar spoelt huisvuil aan, maar aanzienlijk minder dan in de Keilehaven.

In het voorjaar van 2022 heeft Zwerfie al een handhavingsverzoek ingediend bij de DCMR om het morsen van huisvuil te stoppen. “Wij hopen natuurlijk dat de AVR zelf tot de slotsom komt dat hieraan een einde moet komen. Maar zolang dat niet het geval is, kan druk door een dwangsom zeker helpen. Want een boete die in de lucht hangt geeft een financiële prikkel aan de AVR om te investeren in een beter overslagsysteem. En onze data zorgen voor bewijslast om het handhavingstraject te kunnen starten.”

Tijdens het onderzoek zijn alle aangetroffen items ingedeeld in drie hoofdcategorieën: huishoudelijk, zwerfafval óf huishoudelijk en overig. Van een groot aantal items is de herkomst onomstreden huisvuil. Denk aan flessen van wasmiddel of verpakkingen voor voedselbereiding, zoals bakaardappeltjes. Die eet je niet onderweg uit het vuistje. Het aantal items dat zwerfafval óf huishoudelijk afval kan zijn, is een factor 5,7 hoger in de Keilehaven dan in de Lekhaven. “Het gaat dan om verpakkingen van producten die buitenshuis worden geconsumeerd, maar evengoed voorkomen in het huisvuil”, zegt Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam. “Omdat we niet met zekerheid kunnen zeggen dat een snoepwikkel of een blikjes afkomstig is uit huisvuil, hebben wij het ingedeeld bij ‘mogelijk zwerfafval’.”

(tekst gaat verder onder de video)

De AVR heeft nog een tweede overslagstation in de Maashaven, waar ook huisvuil wordt gemorst. Bij het uitladen van de afvalboten bij de afvalcentrale in de Laurenshaven bij Rozenburg gebeurt het eveneens. “Daar is een halfopen loods. Tijdens het uitladen zijn er letterlijk lapmiddelen om morsen te voorkomen. namelijk lappen die vanaf de wal in de boot worden gehangen”, weet Rodermans. “Waterdicht is dat systeem niet, ook bij de fabriek in Rozenburg raakt huisvuil te water en door de stroming van een vertrekkende boot wordt het afval de loods uitgetrokken. Het morsen moet stoppen.”

Lees via deze link het rapport over lekkages bij AVR.