Nieuws

Politiek omarmt tien Zwerfie-voorstellen

Tien voorstellen van Zwerfie Rotterdam voor een schonere stad zijn in de gemeenteraad aangenomen of omarmd. Zo komen er maatregelen om piepschuim terug te dringen, kunnen inwoners bij meer cafés een gratis consumptie krijgen in ruil voor het opruimen van zwerfafval, plaatst de gemeente een Vuilfuik bij een overloopput van het riool en krijgen veroorzakers van zwerfafval naast de boete een cursus aangeboden over de ecologische schade van hun gedrag.

De diverse voorstellen zijn ingediend door de ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP. Het plan Samen SchoonR is daardoor aangescherpt. Zo komt er onder meer een coach om bedrijven te adviseren over het beperken van zwerfafval, gaat de gemeente experimenteren met een laagdrempelige plek waar inwoners tweedehands spullen gratis kunnen weggeven aan buurtgenoten en gaat Rotterdam lobbyen voor een verkoopverbod op plastic confetti.

In de nabije toekomst komen er mogelijk nóg meer maatregelen om de stad schoner te krijgen, want wethouder Vincent Karremans (VVD) en burgemeester Aboutaleb hebben toegezegd om drie voorstellen vanuit Zwerfie Rotterdam in onderzoek te nemen. Het gaat om plasticvrije terrassen als eis in de vergunning voor horecaondernemers, het afsteken van plasticvrije vuurwerkshows en om een onderzoek naar het uitbreiden van de opruimplicht voor bedrijven rondom hun vestiging. Ook zijn er een paar voorstellen niet aangenomen, zoals het vaker opruimen van kades om het wegwaaien van plastic in wateren te voorkomen en het plasticvrij maken van evenementen in Rotterdam. Ook komen er geen robuuste groenstroken langs kades om zwerfafval af te vangen. Wel zegde de wethouder toe om bij containers aan de waterkant hekjes te plaatsen om het verspreiden van afval tegen te gaan.

Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam is blij met de steun. “Het glas is niet half vol, maar goed gevuld”, zegt hij. “In het oorspronkelijke plan Samen SchoonR stonden al een flink aantal voorstellen die wij vanuit Zwerfie hebben ingebracht. Opgeteld is dit een supermooi pakket. Natuurlijk blijft er desondanks nog veel te wensen en gaan wij er hard aan trekken om de komende jaren nog meer maatregelen voor elkaar te boksen voor een schone stad met afvalvrij water.”

Bekijk:
Aangenomen motie Van afvalovertreder naar ambassadeur schone straat
Aangenomen motie Coachen in de keten
Aangenomen motie Meer bakkies voor zakkies
Aangenomen motie Ruilwinkels in plaats van grofvuil
Aangenomen motie Pi-Pa-Piepschuim
Aangenomen motie Schoon water met Vuilfuik nieuwe stijl
Aangenomen motie Ban op plastic confetti
Ingetrokken na toezegging (onderzoek) Plasticvrije terrassen
Ingetrokken na toezegging (onderzoek) Knalplastic
Ingetrokken na toezegging (verkenning) Eric Alblas-prijs
Ingetrokken na toezegging in commissie 25-meterregel
Ingetrokken na ontraden Van SchoonR naar Schoonst
Stemmen staken (herstemming volgt) Bedrijfsleven op gepaste afstand
Verworpen na toezegging Benut kaderanden met groen voor minder afval
Verworpen Bedrijven intensiever meenemen in SchoonR
Verworpen Weg met wegwerpplastic
Verworpen Nieuw leven voor containertuintjes