Nieuws

Opruimplan na staking kon slimmer

Bij het opruimen na de staking zijn afvalcontainers bij het water niet standaard als eerste geleegd. Ook bleef zwerfafval aan de waterkant soms lang liggen. “Een gemiste kans”, vindt Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam. “Het is slimmer om eerst afval weg te halen op plekken waar het makkelijk in het water kan waaien.” 

Aan het einde van de vierde dag ná de staking is Rotterdam flink opgeruimd en zijn veel containers geleegd. Een enorme prestatie. Toch zijn er dichtbij het water nog steeds exemplaren te vinden met vuilniszakken ernaast en zwerfafval er omheen. Bewoners op die plekken hebben al tien dagen geen lediging gehad. Andere containers aan de waterkant zijn wel geleegd, maar sommigen pas na dagen. 

“Op de eerste ochtend na de staking kregen wij signalen dat bewust is gekozen om alle straten en wijken dezelfde prioriteit te geven”, vertelt Rodermans. “Wij hebben direct bezwaar gemaakt tegen deze manier van werken, omdat dit de kans vergroot op onomkeerbare ecologische schade. Plastic breekt nooit af. Juist als er meer afval is dan de medewerkers aankunnen, moet je scherpe keuzes maken en is het logisch om eerst afval op te ruimen dat een grotere kans maakt om in de stadsnatuur of het water achter te blijven.” 

(tekst gaat verder onder de video)

Het bezwaar van Zwerfie leidde niet overal in de stad tot een zichtbaar andere aanpak. Toch laat Stadsbeheer op vrijdag aan Zwerfie weten wel degelijk prioriteit te hebben gegeven aan afval nabij water. Rodermans: “Laten we het erop houden dat de intentie was om ecologie een rol te laten spelen bij de planning, wat super is, maar dat het niet overal is gelukt. Eén ding staat bij deze hele operatie desondanks buiten kijf: mensen van Schone Stad werken keihard om de achterstand in te lopen.” 

Lees ook:
Ruim 50 maatregelen voor een schoner Rotterdam
In het ‘Maatregelenpakket voor een schoner Rotterdam‘ gaan punt 7 en 8 over de waterkant.